O Nama

Preduzeće za građevinske poslove, inženjering i projektovanje "Tehnicom Construction" d.o.o. je osnovano 2001. godine u Beogradu. U sferu građevinskog inženjeringa ušlo je sa željom da formira sopstveni kapacitet za projektovanje i izvođenje stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. "Tehnicom Construction" svoju konkurentsku prednost vidi u sistematizovanom pristupu baziranom na iskustvu - od kupovine zemljišta, generisanja studija izvodljivosti, urbanizma, projektovanja, izvođenja, pa do same prodaje, kao i organizacijom izgrađenih sadržaja u smislu održivosti. Stručnim i profesionalnim odnosom prema

poslu, kompanija je postala respektabilna i uspešno realizovala niz projekata uz poštovanje ugovorenih rokova i kvaliteta gradnje.
Naši objekti ispunjavaju uslove energetske efikasnosti u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Kao energent za snabdevanje toplotnom energijom, u našim objektima se koristi pretežno prirodni gas, čime su zadovoljeni uslovi niske emisije ugljen dioksida na nivou primarne energije. Transparentni delovi objekta takođe zadovoljavaju propise u pogledu koeficijenta prolaza toplote za energetski efikasne nove zgrade.

USLUGA KOMPLETNOG INŽENJERINGA

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i ispravnom pristupu građevinarstvu, koji su postavili osnivači kompanije, Tehnicom Construction je postao jedan od lidera u kvalitetnom izvođenju građevinskih radova. TC je savremeno građevinsko preduzeće sposobno da primenjuje sve moderne tehnologije i sisteme gradnje. Sa stručnim inženjerskim kadrom i kvalifikovanom radnom snagom danas pruža usluge kompletnog inženjeringa u šta spada organizacija projektovanja, priprema tenderske dokumentacije, ugovaranje, izvođenje, kompletan nadzor, pa sve do predaje gotovog proizvoda investitoru.
Naš projektni biro okuplja projektante različitih struka i bavi se izradom i vođenjem projektne dokumentacije, što podrazumeva pribavljanje svih potrebnih dozvola i praćenje projekata kroz sve faze izvođenja. Tim projektanata prati savremene trendove u sferi građevinarstva i prenosi sva pozitivna iskustva sa završenih projekata na nove lokacije.
Oslanjajući se na višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima i primeni savremenih metoda i tehnika, naš stručni tim Vam pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređivanju organizacionog projektnog menadžmenta.

DIREKTNA PRODAJA SOPSTVENIH STAMBENO-POSLOVNIH SADRŽAJA (KLJUČ U RUKE)

Tehnicom Construction projektuje i izvodi sopstvene sadržaje koje nudi na tržištu gde je kompanija pre svega prepoznata po kvalitetu krajnjeg proizvoda i poštovanju ugovorenih rokova.

Dugogodišnje iskustvo nam je pomoglo da standardizujemo naše objekte i tako zadobijemo poverenje naših klijenata. Svakim novim objektom nastojimo da granicu kvaliteta objekta i stanovanja podignemo na viši nivo i unesemo novinu i prepoznatljivost.
Tehnicom Construction pored ljudskih resursa, raspolaže i sa potrebnom mehanizacijom za izvođenje kompletnih građevinskih radova.

Takođe, nudimo i mogućnost ugovaranja po principu "ključ u ruke".

VIZIJA i MISIJA

Tehnicom Construction je izrastao u modernu kompaniju sa čvrstim temeljima i jasnom razvojnom vizijom, držeći se modernih načela savremenog poslovanja, uz negovanje visokih standarda u realizaciji projekata.
U skladu sa svojom dosadašnjom reputacijom, "Tehnicom Construction" je posvećen izgadnji kvalitetnih građevinskih objekata. Kroz stalno praćenje novih trendova i tehnologija u građevinarstvu nastoji da kvalitet izgrađenih objekata bude na vrhunskom nivou. Usmereni smo ka pronalaženju novih ideja i tehničkih rešenja koje će objekte učiniti funkcionalnijim, ekonomski isplativijim i tehnološki naprednijim.

Naši objekti poseduju energetski pasoš nivoa C ili bolji, što podrazumeva da će potrošnja toplotne energije biti na nivou 50-60 Wh/m2 godišnje (što je tri puta manje od prosečne stambene jedinice u Beogradu).

KONTAKT INFO


Adresa

BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37

SAVSKI VENAC

BEOGRAD, SRBIJA

Telefon: (011) 30 60 735

E-mail: support@tehnicom.com